Reserva online

Per reservar la Suit Arnera l'estancia mínima són 2 nits XECS REGAL
Per reservar amb un xec regal, envia'ns un mail a info@hotelspalacentral.com amb:

• Noms dels beneficiaris del xec
• Codi de referencia o data del xec
• Data a reservar